Dit is de portfolio van "de verbeelding van Ton.nl"

Kies een beeld dat je aanspreekt. Klik op de foto's voor een vergroting en meer informatie. Kijk naar de zichtlijnen. Zie het spel van licht en donker vanuit verschillende hoeken en bij verschillende lichtval.


Een deel van de beelden die je hier ziet is reeds in brons gegoten en maakt in veel gevallen deel uit van (al dan niet permanente) exposities. Brons gieten is een kostbaar en tijdrovend ambacht dat ik moet uitbesteden. Ik produceer veel beelden en het zou voor mij een te grote investering zijn om die allemaal op voorhand in brons te laten gieten. Daarom zie je hier ook beelden in was of in klei, die nog niet in brons zijn gegoten. De uitstraling van de wassen beelden doet aan brons denken, maar in brons worden ze mooier, onder andere door het patina. Het voordeel voor jou daarbij is, dat je zelf ook nog invloed kunt uitoefenen op de afwerking, zoals de keuze van een patina en het al dan niet aanbrengen van een voetplaat of de montage op een sokkel. Neem, als je geinteresseerd bent in een van deze beelden, gerust per email contact met mij op voor aanvullende foto's.